ในเกมส์นั้นๆได้มากว่า 8000 บาทขึ้นไป จึงจะขึ้นตารางอันดับ

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *